sobota, 24 sierpnia 2013

Jeszcze o pierwszej fotografii

Rok temu pisałem o tej fotografii w poście zatytułowanym Narodziny fotografii.
Znalazłem bardzo ciekawy film pokazujący naukową analizę pierwszej fotografii za pomocą mikroskopów elektronowych, wykonaną przez badaczy z Harry Ransom Center .
Tę pierwszą fotografię wykonaną w 1826 roku przez Josepha Nicéphore Niépce można zobaczyć z niezwykłej perspektywy.

piątek, 9 sierpnia 2013

Przygotowanie papieru albuminowego

Ilustracje i opis na podstawie książki J.M. Edera "Die photographischen Copierverfahren mit Silbersalzen" z 1898 roku.

Do przygotowania albuminy, którą pokrywa się papier akwarelowy wykorzystuje się świeże jajka. Do otrzymania 1 litra albuminy potrzeba około dwunastu jaj.
Najpierw należy bardzo dokładnie oddzielić białko od żółtka. Sprytny sposób jak to najlepiej zrobić pokazywałem już na tym blogu.

Na ilustracji przedstawiono etap rozdzielania białka od żółtka w fabryce papierów albuminowych (tak,tak, były kiedyś takie fabryki) w Dreźnie.
O skali produkcji świadczy to, że rocznie zużywano przeszło sześć milionów jaj. Żółtka konserwowano solą i sprzedawano do piekarni lub garbarni. Pieniądze ze sprzedaży żółtek, przy produkcji na skalę przemysłową, były istotną pozycją w rachunkach takiego giganta jak fabryka w Dreźnie.


Następnie białko było ubijane na pianę za pomocą maszyn parowych wyposażonych w specjalne obrotowe bębny.


Po ubiciu, przez kilka dni w wysokich pojemnikach następowała fermentacja i "dojrzewanie" albuminy.


Pokrywanie papieru emulsją polegało na tym, że do płaskich kuwet wlewano roztwór albuminy i chlorku amonu.
Na powierzchnię kładziono arkusz papieru i tak pływający pozostawiało na 2-3 minuty. Trzeba było bardzo uważać, żeby w emulsji nie tworzyły się pęcherzyki powietrza i żeby emulsja nie przedostała się na drugą (lewą) stronę papieru.
Po tym czasie chwytano arkusz za dwa narożniki i szybkim ruchem wyciągano z kuwety.
Po odcieknięciu suszono papiery tak jak pranie, na linkach. Suszenie przebiegało w dobrze wentylowanych, ogrzewanych pomieszczeniach, w temperaturze pomiędzy 35, a 50 stopni Celsjusza. Szybkie suszenie miało znaczenie dla osiągnięcia wysokiego połysku papierów albuminowych.


Po wysuszeniu papiery umieszczano między wypolerowanymi płytami cynkowymi i poddawano, za pomocą stalowych walców, prasowaniu pod wysokim ciśnieniem.


Na koniec gotowe papiery albuminowe były sortowane i pakowane.


Do połowy 1890 roku papier albuminowy był podstawowym fotograficznym materiałem pozytywowym. Odbitki albuminowe były w tym czasie tak popularne, że wyrażenie "silver print" było rozumiane przez wszystkich jako "albumina".